نشریات

کتاب - تألیف


عنوان:  
جرعه ای از نور1- رشته حفظ
موضوع: 
قرعه مسابقات قرآن با موضوع بیداری اسلامی
نویسنده:
علی قاسمی
صاحب امتیاز:
دبیرخانه المپیاد قرآن و حدیث
تاریخ چاپ: 
مهر 1390
تعداد صفحات:  
114
توضیحات:
این کتاب شام
ل  قرعه های مسابقات حفظ قرآن کریم با موضوع بیداری اسلامی به همراه ترجمه  آیات  و نکات وصل، وقف و ابتدا
                        »»  دانلود  ««

   


عنوان:  
جرعه ای از نور1- رشته قرائت
موضوع: 
قرعه مسابقات قرآن با موضوع بیداری اسلامی
نویسنده:
علی بیگدلی
صاحب امتیاز:
دبیرخانه المپیاد قرآن و حدیث
تاریخ چاپ: 
مهر 1390
تعداد صفحات:  
181
توضیحات:
این کتاب شام
ل  قرعه های مسابقات قرائت قرآن کریم با موضوع بیداری اسلامی به همراه ترجمه و پیام آیات  و نکات وصل، وقف و ابتدا
                        »»  دانلود  ««

 

کتاب - گردآوری


عنوان:  
نهضت قرآنی، وظیفه همگانی

موضوع: 
سخنان ریاست جامعه المصطفی
گرد آورنده:
محمد مهدی رحیمی
صاحب امتیاز:
دبیرخانه المپیاد قرآن و حدیث
تاریخ چاپ: 
مهر 1391
تعداد صفحات:  
181
توضیحات:
این کتاب شام
ل  بیانات حضرت آیت الله اعرافی ریاست محترم جامعه المصطفی در اختتامیه هفدهمین المپیاد قرآن و حدیث
                        »»  دانلود  ««

   


عنوان:
مجموعه مقالات هفدهمین المپیاد قرآن وحدیث

موضوع:
بیداری اسلامی/اخلاق و معنویت/جهاد اقتصادی
گرد آورنده:
طلاب برگزیده مسابقات المپیاد
صاحب امتیاز:
دبیرخانه المپیاد قرآن و حدیث
تاریخ چاپ: 
بهمن 1390
تعداد صفحات:  
215
توضیحات:
این کتاب شام
ل  مقالات برتر هفدهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث با موضوعات بیداری اسلامی، اخلاق و معنویت، جهاد اقتصادی می باشد
                        »»  دانلود  ««

 
             

مجلات


عنوان:  
نسیم رحمت 89
موضوع:  ویژه نامه شانزدهمین المپیاد قرآن و حدیث
صاحب امتیاز:
دبیرخانه المپیاد قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
محمد حسین رفیعی
سردبیر: 
محمد صادق انصاری
تاریخ چاپ: 
آذر 1389
تعداد صفحات:  
64
توضیحات:
این مجله پیرامون برگزاری شانزدهمین المپیاد قرآن و حدیث همزمان با مرحله نهایی المپیاد منتشر گردید.

                        »»  دانلود  ««

   


عنوان:  
نماد توفیق

موضوع: 
ویژه نامه آیین تجلیل  از استاد قرائتی
صاحب امتیاز:
دبیرخانه المپیاد قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
حسین اسدی
سردبیر:
قاسم نجفی
تاریخ چاپ: 
بهمن 1390
تعداد صفحات:  
120
توضیحات:
این مجله پیرامون شخصیت استاد قرائتی می باشد که در اختتامیه هفدهمین المپیاد قرآن و حدیث از ایشان تجلیل به عمل آمد

                        »»  دانلود  ««

 
       


عنوان:  
رایحه

موضوع: 
ویژه نامه شانزدهمین المپیاد قرآن و حدیث
صاحب امتیاز:
خبرگزاری قرآنی ایران
مدیر مسئول: عیسی علیزاده
سردبیر:
طاهره خیرخواه
تاریخ چاپ: 
آذر 1389
تعداد صفحات:  
142
توضیحات:
این مجله پیرامون فعالیت های قرآنی جامعه المصطفی و المپیاد قرآن و حدیث، همزمان با مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد قرآن و حدیث منتشر شد.

                        »»  دانلود  ««

 
کلیه حقوق این سامانه متعلق به اداره کل قرآن و حدیث جامعة المصطفی(ص) العالمیة می باشد.